Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice, základní organizace Vsetín

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice, základní organizace Vsetín

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice, základní organizace Vsetín

 

Poskytování služeb sluchově postiženým občanům. Sociální rehabilitace - kurzy odezírání a znakové řeči. Volnočasové aktivity. Informace o kompenzačních pomůckách.

 

Každé pondělí od: 8.00 - 12.00  Smetanova 1484, 7 patro, Vsetin ( u autobusového nádraží)